Download aplikasi Takwa di Google Play Store

Bohong untuk Kebaikan, bolehkah?

Bohong adalah sebuah sifat tercela yang diharamkan oleh Islam. Namun benarkah ada bohong untuk kebaikan dibenarkan oleh Islam? Sebagaimana dijelaskan di awal, secara mendasar segala bentuk bohong tidak diperkenankan dalam islam.  Bahkan Ibnu Muqaffa’, seorang sastrawan arab

Read More

Sunnah-Sunnah di Bulan Ramadhan

Sunnah secara bahasa berarti jalan. Definisinya semakin spesifik dalam penggunaannya selepas turunnya syariat Islam. Pengartiannya kini mencakup segala hal yang berasal dari Rasul baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun keputusan. Tadi itu adalah pengertian sunnah dari

Read More